شعر«زمستان» سروده مهدی اخوان ثالث

ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ

ﺳﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ

ﻧﮕﻪ ﺟﺰ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ، ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ

ﮐﻪ ﺭﻩ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭ

ﻟﻐﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﻭﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺳﻮﯼ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﺯﯼ

ﺑﻪ ﺍﮐﺮﺍﻩ ﺁﻭﺭﺩ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﺑﯿﺮﻭﻥ

ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﻧﻔﺲ ، ﮐﺰ ﮔﺮﻣﮕﺎﻩ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺑﺮﻭﻥ ، ﺍﺑﺮﯼ ﺷﻮﺩ ﺗﺎﺭﯾﮏ

ﭼﻮ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺍﯾﺴﺘﺪ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ

ﻧﻔﺲ ﮐﺎﯾﻦ ﺍﺳﺖ ، ﭘﺲ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﭼﺸﻢ

ﺯ ﭼﺸﻢ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﯾﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ؟

ﻣﺴﯿﺤﺎﯼ

ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩ ﻣﻦ ! ﺍﯼ ﺗﺮﺳﺎﯼ ﭘﯿﺮ ﭘﯿﺮﻫﻦ ﭼﺮﮐﯿﻦ

ﻫﻮﺍ ﺑﺲ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﻪ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ... ﺁﯼ

ﺩﻣﺖ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﺮﺕ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺩ

ﺳﻼﻣﻢ ﺭﺍ ﺗﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯼ ، ﺩﺭ ﺑﮕﺸﺎﯼ

ﻣﻨﻢ ﻣﻦ ، ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﻫﺮ ﺷﺒﺖ ، ﻟﻮﻟﯽ ﻭﺵ ﻣﻐﻤﻮﻡ

ﻣﻨﻢ ﻣﻦ ، ﺳﻨﮓ ﺗﯿﭙﺎﺧﻮﺭﺩﻩ ﯼ ﺭﻧﺠﻮﺭ

ﻣﻨﻢ ، ﺩﺷﻨﺎﻡ ﭘﺲ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ ، ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﻧﺎﺟﻮﺭ

ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻣﻢ ، ﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﮕﻢ ، ﻫﻤﺎﻥ

ﺑﯿﺮﻧﮓ ﺑﯿﺮﻧﮕﻢ

ﺑﯿﺎ ﺑﮕﺸﺎﯼ ﺩﺭ ، ﺑﮕﺸﺎﯼ ، ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ

ﺣﺮﯾﻔﺎ ! ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎ ! ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻫﺖ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﭼﻮﻥ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩ

ﺗﮕﺮﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻣﺮﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺻﺪﺍﯾﯽ ﮔﺮ ﺷﻨﯿﺪﯼ ، ﺻﺤﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﺁﻣﺪﺳﺘﻢ ﻭﺍﻡ ﺑﮕﺰﺍﺭﻡ

ﺣﺴﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ

ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﻪ ﺷﺪ ، ﺳﺤﺮ ﺷﺪ ،

ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺁﻣﺪ ؟

ﻓﺮﯾﺒﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ، ﺑﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺤﺮﮔﻪ ﻧﯿﺴﺖ

ﺣﺮﯾﻔﺎ ! ﮔﻮﺵ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ، ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺳﯿﻠﯽ ﺳﺮﺩ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﺳﭙﻬﺮ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺪﺍﻥ ، ﻣﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺯﻧﺪﻩ

ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﺳﺘﺒﺮ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻪ ﺗﻮﯼ ﻣﺮﮒ ﺍﻧﺪﻭﺩ ، ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺣﺮﯾﻔﺎ ! ﺭﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺯ ، ﺷﺐ ﺑﺎ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺳﻼﻣﺖ

ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ

ﻫﻮﺍ ﺩﻟﮕﯿﺮ ، ﺩﺭﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ، ﺳﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ، ﺩﺳﺘﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ

ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﺑﺮ ، ﺩﻟﻬﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﻏﻤﮕﯿﻦ

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﺳﮑﻠﺘﻬﺎﯼ ﺑﻠﻮﺭ ﺁﺟﯿﻦ

ﺯﻣﯿﻦ ﺩﻟﻤﺮﺩﻩ ، ﺳﻘﻒ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻩ

ﻏﺒﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﻩ

ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ

۱ لایک
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
وبلاگی برای نشر مطالب برگزیده و عقاید نویسنده درباره تلفیق اسلام با سایر موضوعات
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
آخرین مطالب
معرفی کتاب زن٬عشق٬شعر نوشته مجتبی جعفری
اربعین حسینی- ابیاتی در فراق حسین
?Who is Hussain
رفع گرفتگی گوش
برای بیماری خود پیش چه متخصصی برویم؟
اختلال و قطعی تلگرام ۲۱ مهر ۹۷
شعر تشییع در تبعید سروده مجتبی جعفری
شعر لنگر تسکین از قیصر امین پور
نتایج آزمون نمونه دولتی و سمپاد سال ۹۷ اعلام شد
اذان در شبکه های سیما
پیام های کوتاه
معرفی کتاب کار پرسه در پارسی(پایه هفتم دوره اول متوسطه)
محبوب ترین مطالب
شعر پادشاه فصل ها پاییز سروده مهدی اخوان ثالث
چگونه به فرزندم یاد بدهم خودش را سرگرم کند؟
اذان در شبکه های سیما
چهارشنبه سوری به سبک غرب!
نامزد شما هم بچه ننه است؟
معرفی کتاب زن٬عشق٬شعر نوشته مجتبی جعفری
نوروز در اشعار شاعران ایران زمین
شعر«زمستان» سروده مهدی اخوان ثالث
دعوت از بازدیدکنندگان
احیای تمدن بزرگ ایران باستان
پربیننده ترین مطالب
شعر«زمستان» سروده مهدی اخوان ثالث
جشنواره نوجوان خوارزمی شهرستان ملارد
مهارت توجه کردن به کودکان
برگزاری المپیاد خواندن شهر ملارد
دانلود نمونه سؤالات تفکر و سبک زندگی هشتم
معرفی کتاب کار پرسه در پارسی(پایه هفتم دوره اول متوسطه)
شفای مریض
دعوت از بازدیدکنندگان
زبان نامفهوم
چگونه به فرزندم یاد بدهم خودش را سرگرم کند؟
مطالب پر بحث تر
هدف از افتتاح وبلاگ
شفای مریض
چگونه به فرزندم یاد بدهم خودش را سرگرم کند؟
مهارت توجه کردن به کودکان
زبان نامفهوم
دعوت از بازدیدکنندگان
حاضر غائب
یک دامنه دام(فضای مجازی)
برگزاری المپیاد خواندن شهر ملارد
شعر پادشاه فصل ها پاییز سروده مهدی اخوان ثالث
آرشیو مطالب
موضوعات
سخن مدیر (۱۰)
تحلیل سینما و تلویزیون (۳)
اسلام و مذهب (۲)
اخبار (۸)
سیاسی (۲)
سیره اهل بیت(ع) (۲)
اجتماعی (۹)
مطالب درسی (۲)
علمی (۲)
پزشکی (۳)
مناسبتی (۷)
فناوری اطلاعات (۲)
ادبیات پارسی (۷)
بین الملل (۲)
پیوند ها
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
آپلود فایل
سازمان هنری رسانه ای اوج
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)
باشگاه خبرنگاران جوان
شبکه نمایش
شبکه قرآن و معارف سیما
پایگاه خبری،تحلیلی اقتدار ملارد
دارالترجمه
پیوندهای روزانه
آپلود فایل

دانلود آهنگ
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان