غروب جمعه نزدیک است و دل هایمان بی قرار که شاید این جمعه بیاید یارمان،

همچنان آلوده گناهیم و چشممان به بخشش مولاست ولی غافل از آنیم که بارها اشک مولایمان را درآورده ایم.!

همین روزها که در خیابان قدم میزنیم و شاهد خودنمایی کسانی هستیم که گمان می برند امام مان غائب است ولی وقتی قلبت به درد می آید از دیدن آنها و غروبی دلگیر پی خواهی برد که او حاضر غائب است..!!