این خبر به دلیل آنکه آقای قربان کریمی(مدیرکل گمرک لطف آباد) دایی من(مدیر وبلاگ) است از صحت بیشتری نسبت به سایتهای دیگر برخوردار است.

یک محموله هروئین از شرق کشور  برای توزیع در ارومیه و مناطق دیگر  وارد شد که با هوشیاری مدیرکل و کارکنان خدوم گمرک لطف آباد کشف و ظبط شد.

این محموله بزرگ در کامیون تریلی جاسازی شدخ بود که به دستور مدیرکل گمرک فک شده و از آن خارج شد.

این عمل با کمک بخش ایکس ری انجلم شده بود که به مسئول آن بخش پیشنهاد رشوه هزار دلاری داده شده بود که رد شد.

این گمرک برخلاف اظهارات خبرنگار شبکه یک در استان خراسان رضوی است نه استان گلستان.

این خبر با بی توجهی رسانه روبه رو شده وپوشش زیاد خبری داده نشد.