با توجه به اطلاع رسانی سایت رسمی آزمون ٬نتایج نهایی آزمون پذیرش مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان اعلام شده است.

با مراجعه به لینک زیر میتوانید وضعیت پذیرش خود را بررسی نمایید.


azmoon.medu.ir


پذیرفته شدگان میتوانند با مراجعه به مدارس تعیین شده باتوجه به  الویت آن مدرسه اقدام به ثبت نام نمایند.


همچنین کارنامه افراد قبول نشده بزودی منتشر خواهد شد و فرصتی برای اعتراض به نتایج فراهم میشود.